YASA Motors Poland


Centrum Badawczo – Rozwojowe Yasa Motors Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. zostało utworzone w 2011 roku. Od początku swojego istnienia Spółka kładzie nacisk na obróbkę skrawaniem będącą składową specjalistycznej metatechnologii dostosowanej do określonej grupy produktów, szczególnie z branży lotniczej.
 

Galeria DetaliIMG_6885_800x533
IMG_6867_800x533
IMG_7162_800x533
IMG_7065_800x533

Badania i Rozwój

W dziedzinach którymi zajmuje się dział badawczo-rozwojowy Yasa Motors Poland duży nacisk jest kładziony na wykorzystanie technologii addytywnych (AM). Możliwości wykonywania skomplikowanych elementów stanowiących układy dystrybucji energii hydraulicznej poprawia ich stosunek masy do wydajności. Uzyskiwane redukcje masy serwozaworów pozwalają oferować rozwiązania atrakcyjne dla lotnictwa. W ramach prac nad układami sterowania serwozaworów dział B+R rozwija koncepcję sterowania wykorzystujące mikro-serwonapędy z magnesami trwałymi.

konstrukcje napędów elektrycznych,

konwertery energii mechanicznej na hydrauliczną,

elementy wykonawcze hydrauliki siłowej (siłowniki, hydromotory)

elementy sterowania w układach hydrauliki (serwozawory, zawory bezpieczeństwa).