• 2017

  Uzyskanie dofinansowania na realizację projektu  nr POIR.03.02.02-00- 0312/16 pt. „Wdrożenie technologii produkcji nowej generacji pompy hydraulicznej dla lotnictwa” w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 „Kredyt na innowacje technologiczne”.

  Rozbudowa istniejącego Centrum Badawczo- Rozwojowego

  Uzyskanie Koncesji Wojskowej

  Uzyskanie certyfikacji NADCAP

  Uzyskanie Patentu „Sposób wykonania bloku zaworu lotniczego”

  Uzyskanie Patentu „Sposób wykonania wirnika pompy do zastosowań lotniczych”

 • 2016

  Uzyskanie dofinansowania na realizację projektu pt. „Nowa generacja siłownika hydraulicznego FBW, stworzonego przy użyciu technologii przyrostowej (ang.AM)
  i obróbki skrawaniem w niskich temperaturach (ang. Crygenics)” w ramach Programu sektorowego „INNOLOT-innowacyjne lotnictwo”.

  Uzyskanie dofinansowania na realizację projektu pt. „Nowa generacja zaworów dla lotniczych układów hydraulicznych” w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

  Uzyskanie certyfikatu WSK

 • 2015

  Dołączenie do Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza" zrzeszającego grono przedsiębiorstw z branży lotniczej.
 • 2014

  Ukończenie budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego

   Uzyskanie certyfikatu AS9100

 • 2013

  Uzyskanie dofinansowania na realizację projektu „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Yasa” w ramach  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

  Rozpoczęcie  budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego

 • 2011

  Założenie Yasa Motors Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.