C Centrum Badawczo – Rozwojowe Yasa Motors Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. zostało utworzone w 2011 roku. Od początku swojego istnienia Spółka kładzie nacisk na obróbkę skrawaniem będącą składową specjalistycznej metatechnologii dostosowanej do określonej grupy produktów, szczególnie z branży lotniczej.


Młody i entuzjastycznie nastawiony personel opracowuje i udoskonala złożone elementy hydrauliczne dla wiodących producentów działających w branży lotniczej, które w głównej mierze tworzone są na pięcioosiowych centrach obróbczych.


Ponadto, Yasa opracowała własny zestaw silników tarczowych na magnesy trwałe o osiowym strumieniu, które mają szczególne zastosowanie w mokrobieżnych pompach obiegowych. Wykorzystanie takich silników ma wiele zalet, minimalnie wysoki współczynnik mocy do masy i niższy koszt wytwarzania w porównaniu do obecnie istniejących technologii.  


Spółka aktywnie uczestniczy w rozwoju nowych produktów wykonywanych w technologii przyrostowej, takich jak serwozawory hydrauliczne i pompy wielotłoczkowe, promieniowe.