Pisze o nas Rzeczpospolita: „Pieniądze dla firm inwestujących w średnich miastach”

 

W dniu  Pieniądze dla firm inwestujących w średnich miastach” w którym Yasa Motors Poland jest wymieniona jako przykład firmy pozyskującej dotację na wprowadzenie innowacji produktowej i realizację programu operacyjnego „Polska wschodnia”.

„(…)- Od początku realizacji programu operacyjnego „Polska wschodnia” w małych i średnich miastach realizowanych 86 dotowanych przedsięwzięć na łączną kwotę unijnego dofinansowania w wysokości 381 mln zł (z ogólnej puli 93 wspartych projektów – na 409 mln zł dofinansowania z UE) – wylicza Małgorzata Wierzbicka. Przykładem może być przedsiębiorstwo Yasa Motors Poland z Mielca na Podkarpaciu. Dzięki dotacji firma opracowała konstrukcję i wprowadziła do seryjnej produkcji nowy zawór hydrauliczny wykorzystywany w samolotach. Jest on dużo trwalszy, lżejszy i mniejszy od dostępnych dotychczas na rynku.(…)”

Pełny tekst: http://www.rp.pl/Gospodarka/305209981-Pieniadze-dla-firm-inwestujacych-w-srednich-miastach.html