Z arządzenie Najwyższego Kierownictwa Przedsiębiorstwa YASA MOTORS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w sprawie: wdrażania Systemu Zarządzania Jakością wg normy AS 9100 dotyczące ustanowienia Polityki i Celów Jakości Zarządzenie z dnia 08 czerwiec 2017.

Firma YASA Motors Poland Sp. z o.o. w oparciu o zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, prowadzi badania i obróbkę materiałów lotniczych takich jak aluminium, stal i tytan. Prowadząc prace badawczo-rozwojowe nad materiałami lotniczymi wspomaga innych przedsiębiorców i przemysł w tym zakresie. W swojej działalności zobowiązuje się do dostarczania wysokiej jakości, przynoszących zysk, produktów i usług, spełniających najwyższe standardy branżowe jak również oczekiwania stawiane przez klienta z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów.

Gwarantem osiągnięcia założonych celów jest nasze zobowiązanie się do ustanowienia, wdrożenia, stosowania, udokumentowania i ciągłego doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z AS 9100.

Nasze cele jakościowe osiągamy poprzez:


dążenie do wypracowania silnej pozycji konkurencyjnej poprzez stałe podnoszenie poziomu obsługi naszych klientów, terminową realizację zamówień, zapobieganie wadom oraz oferowanie usług kompleksowych wysokiej jakości


utrzymanie zaufania i satysfakcji naszych klientów poprzez identyfikowanie i efektywne spełnianie ich potrzeb


odpowiednie dobieranie, systematyczne motywowanie oraz rozwijanie kwalifikacji i doświadczenia personelu


dążenie do nawiązywania współpracy z dostawcami oraz odbiorcami wyrobów i usług


optymalizację procesów produkcyjnych poprzez wdrażanie nowych technologii i unowocześnianie parku maszynowego


identyfikowanie, planowanie, zarządzanie procesami i ich powiązaniami oraz systematyczną ocenę skuteczności i efektywności procesów włącznie z procesami ciągłego doskonalenia.

utrzymywanie i sprawne funkcjonowanie systemu WSK.