Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, POIR 2014-2020


Yasa Motors Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. realizowała projekt pt. „Nowa generacja siłownika hydraulicznego FBW, stworzonego przy użyciu technologii przyrostowej (ang.AM) i obróbki skrawaniem w niskich temperaturach (ang. Crygenics)” w ramach konkursu 1/1.2/2015/POIR, Konkurs INNOLOT – 2 Programu sektorowego „INNOLOT-innowacyjne lotnictwo” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „ Sektorowe programy B+R, POIR 2014-2020.

Celem projektu było opracowanie nowego typu siłownika hydraulicznego, który stanowił będzie kompletny układ wykonawczy w elektronicznym systemie sztucznej stateczności i sterowania  Fly By Wire (FBW) w śmigłowcach cywilnych  (z certyfikatem FAR Part-129)

Wartość projektu: 16 142 750,78 zł

Dofinansowanie projektu z UE:  7 500 000,00 zł