Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, POIR 2014-2020


YASA Motors Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo- Akcyjna zrealizowała projekt nr POIR.03.02.02-00-0312/16 pt. „Wdrożenie technologii produkcji nowej generacji pompy hydraulicznej dla lotnictwa” w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 „Kredyt na innowacje technologiczne”.

Celem projektu było wdrożenie technologii wykonania zintegrowanych struktur wsporczych umożliwiających drukowanie dużych powierzchni płaskich w technologii przyrostowego budowania (typu SLM) detali w oparciu o model 3D – technologii, której zasadnicze elementy zostały zgłoszone do opatentowania, do której Yasa ma wszelkie prawa własnościowe. Rezultatem wdrożenia technologii było wdrożenie do produkcji seryjnej nowej generacji pompy hydraulicznej o nazwie roboczej V 020 P – produktu będącego nowością na rynku światowym w odniesieniu do produktów oferowanych przez konkurentów – produktu posiadającego wszelkie cechy innowacji przełomowej.

Wartość projektu: 8 610 000,00PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  6 000 000,00 PLN