Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Poddziałanie 4.5.2. Wsparcie Inwestycji w Sektorze Usług Nowoczesnych


Dotacje na innowacje

Inwestujemy w Waszą przyszłość

Firma Yasa Motors Poland Sp. z o.o. jest beneficjentem Europejskiego Programu Operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka, w ramach którego pozyskała środki na inwestycje:

„Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Yasa”

 

Nazwa beneficjenta: Yasa Motors Poland Sp. z o.o. S.K.A.

Wartość projektu: 53 150 000,00 PLN

Udział Unii Europejskiej:  37 205 000,00 PLN

Okres Realizacji: 01.07.2012 – 30.09.2014