Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020


Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

YASA Motors Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna zrealizowała projekt pt. „Dotacja na kapitał obrotowy”

w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia,  działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy

Dofinansowanie projektu z UE:  293 249,70 PLN