ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/YASA/BGK/2017

Pytanie nr 1
Pytanie nr 1 proszę o informację czy podane przez Państwa w zapytaniu ofertowym przejazdy w osi Y oraz Z są warunkiem koniecznym : 2. Przejazdy w osiach: - X minimum 600 mm - Y minimum 750 mm - Z minimum 700 mm
Odpowiedź: Tak podane przejazdy są warunkami koniecznymi