ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/YASA/BGK/2017

Pytania oferentów do Zapytania 4/YASA/BGK/2017

Pytanie nr 1
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie z zapytania ofertowego podpunktu 25. Zewnętrzne oprogramowanie ProfDia lub równoważne.
Odpowiedź: Chodzi o zaoferowania rozwiązania, które w sposób maksymalny pozwoli osiągnąć cele związane z obróbką brył obrotowych występujących w projekcie pompy. Założeniem zamawiającego jest również możliwość wykonania obrotowego narzędzia skrawającego niezbędnego w charakterystycznych obszarach pompy.
Pytanie nr 2
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie z zapytania ofertowego podpunktu 27. Manualny stolik podziałowy
Manualny stoli podziałowy: podobny lub równoważny jak : FT 01791